Demo av Spendanalys

Vi rekommenderar att du använder Internet Explorer eller Microsoft Edge när du tittar på demon.

Förklarande texter Spendanalys BI

Sid 1 – Översikt:

Vår Spendanalys BI ger en komplett köpbild där du kan granska enstaka eller kombinera många parametrar och nyckeltal för perioder, inköpskategori etc. Prova genom att klicka i olika rutor och se hur resultaten förändras. På följande sidor har vi lyft ut de viktigaste analyserna som KPI och ABC-analys. Demon är ett exempel – vi bygger er spendanalys helt enligt era önskemål. Du kan ändra till fullskärmsläge med dubbelpilen i den gråa bården nedanför tabellerna.

Sid 2 – Avtalstrohet:

Denna sida visar förhållandet mellan inköp på ingångna avtal och inköp utanför avtal. Här finns möjligheten att se antal inköp per inköpsområde alternativ inköpskategori.

Sid 3 – KPI:

Med KPI-analysen kan du få en köpbild av de viktigaste nyckeltalen, till exempel hur många olika leverantörer och fakturor ni har inom varje inköpskategori. Det är ofta här man kan hitta de största möjligheterna att minska inköpskostnaderna.

Sid 4 – ABC-analys:

ABC-analysen är en av de mest värdefulla rapporterna. Den ger möjlighet att sortera fram alla ”småleverantörer” som står för mindre inköp, för att kunna konsolidera och samla inköpen hos färre leverantörer.

Sid 5 – Periodanalys:

Periodanalysen visar köpbild både för hela året och enskilda perioder. Den visar tendenser till ökande kostnader eller avvikelser inom vissa inköpskategorier. När du ser var avvikelser finns kan du undersöka orsaken (t ex prisökningar eller ökade inköp) och vid behov göra förändringar.

Sid 6 – Geografi:

Med geografiska parametrar kan du se köpbilden för såväl olika regioner som enskilda orter, totalt och för varje inköpskategori. På så sätt kan du jämföra inköpsprocess och kostnader i olika verksamheter och göra förbättringar där det behövs.

Sid 7 – Tidsanalys:

Tidsanalysen visar kostnadernas utveckling under hela året eller enskilda perioder. Utvecklingen visas i form av en rörlig animering för att ge en mer visuell bild än vad man får genom att titta på flera olika diagram och jämföra.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs våra senaste nyhetsbrev »

Vi behandlar dina uppgifter enligt PUL. Läs mer här »

Ring oss gärna på 070-612 46 29