Inköpskonsulter – Flexibel bemanning av inköpsexpertis

14 mars 2017

Söker du en flexibel inköpskonsult som snabbt är igång? Testa oss!

När Kunden behövde fylla ett resursbehov inom strategiskt inköp föll valet på Inköpsdesign. Konsulten Anneli Frost kompetens var väl anpassad för uppdraget som strategisk inköpare.
– Min styrka som konsult är att jag kan inköp, är flexibel och snabbt igång, säger hon entusiastiskt.

Kundens behov av rätt kompetens. Vår utmaning.

När Kunden kontaktade Inköpsdesign var det en strategisk inköpare de sökte i väntan på att en rekrytering skulle ta form. Anneli Frost som har arbetat med inköp sedan 2001 och som konsult på Inköpsdesign sedan 2008 bedömdes ha rätt kompetens för uppdraget.
– Två konsulter tillfrågades och som bedömdes ha rätt kvalifikationer och egenskaper för uppdraget. Jag var en av dem och väl i intervju kände jag att efterfrågad kompetens passade ihop med min och att personkemin stämde, säger Anneli.

Snabbt igång. Snabbt på plats.

Anneli var snabbt på plats och kunde börja arbeta redan dag ett. Van som hon är att börja på nya arbetsplatser vet hon vad hon behöver för att komma igång. Hon har erfarenhet av stora affärssystem och som specialist på inköp är startsträckan kort. Det är mötet med nya människor och nya arbetssätt som gör att hon har lärt sig hur hon snabbt ska komma igång och jobba.
– Jag har lärt mig att bli flexibel, en styrka jag bär med mig till de nya arbetsplatser jag kommer till, säger hon.

Bred erfarenhet. Anpassar metod till problematik.

För Anneli är varje uppdrag unikt och som konsult har hon breddat erfarenheten i mötet med nya människor och miljöer. Erfarenheter hon tar med sig in i nästa uppdrag. Hon beskriver det som att hon ”bär runt på en verktygslåda” av metoder och processer att använda när behov uppstår.
– I de organisationer jag kommer till finns det ofta en projektinköpsprocess på plats, om det inte gör det kan jag göra exempelvis föreslå att göra en Spendanalys. Jag kan också ge förslag på nya arbetssätt eller metoder att arbeta utifrån, säger hon.

Anneli poängterar också vikten av att lämna över på ett bra sätt.
– Jag försöker att inte lämna något öppet och ser till att det är tydligt vad jag har gjort och nått för resultat när nästa person kommer in, säger hon.

Att vara konsult på Inköpsdesign. Kompetensutveckling.

Genom hela uppdraget har Anneli kontinuerligt kontakt med Inköpsdesign och kollegorna där. Företaget erbjuder kompetensutveckling och marknadsanpassade utbildningar.
– Jag fyller på med kompetens där det behövs och följer nya trender på området för att alltid hålla mig uppdaterad, avslutar hon.


« Tillbaka

Rådgör med en expert

Kontakta oss för en timmes gratis rådgivning. Vi tar en diskussion om dina utmaningar och behov oavsett om detta avser utbildningsbehov, rekrytering, metodstöd eller resursstöd.

Bli kontaktad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs våra senaste nyhetsbrev »

Vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR. Läs mer här »

Ring oss gärna på 070-612 46 29