PUL

PUL – Samtycke

Samtycke medges automatiskt genom att ansöka direkt på vår hemsida, www.inkopsdesign.com Innan samtycke lämnas ska kandidaten informeras om behandlingen. (Se hantering av personuppgifter) I de fall så krävs eller annars är lämpligt erhåller Inköpsdesign samtycke från kandidaten innan behandlingen av personuppgifter om kandidaten påbörjas. (T.ex. vid en spontanansökan via mejl till Inköpsdesign). Kandidaten kan samtycka genom att svara i vändande mejl. Kandidaten har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Inköpsdesign kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om kandidaten, om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Hantering av personuppgifter enligt PUL

I det fall du önskar söka ett aktuellt uppdrag eller komma i kontakt med någon av vår uppdragsgivare i vår tjänst så kan dina personuppgifter komma att registreras hos uppdragsgivaren. Vi vill därför uppmärksamma dig om att du då lämnar ditt samtycke till sådan registrering och att den specifika uppdragsgivaren får del av dina personuppgifter som finns uppladdade i tjänsten. Du samtycker också till att uppdragsgivaren sparar, använder och eventuellt sprider dina personuppgifter för att kunna behandla din ansökan och/eller kontakt. Den specifika uppdragsgivaren blir då personuppgiftsansvarig och har förbundit sig till att inte lämna ut dina personuppgifter till obehöriga, vilket dock inte innebär att de inte kommer dela dina personuppgifter med andra som behöver dem för att administrera din ansökan/kontakt. Om du har några frågor rörande dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@inkopsdesign.com. Du har alltid rätt att begära ut de personuppgifter som finns sparade, ändra dessa om de är felaktiga samt be om att få dem raderade om lagringen inte behövs för lagliga ändamål.

Läs mer om Personuppgiftslag – PUL – (1998:204) https://lagen.nu/1998:204

Rådgör med en expert

Kontakta oss för en timmes gratis rådgivning. Vi tar en diskussion om dina utmaningar och behov oavsett om detta avser utbildningsbehov, rekrytering, metodstöd eller resursstöd.

Bli kontaktad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs våra senaste nyhetsbrev »

Vi behandlar dina uppgifter enligt PUL. Läs mer här »

Ring oss gärna på 070-612 46 29