Citat

 • Att anlita en konsult är i sig inte automatiskt en bra investering, utan det är att anlita rätt konsult. Inköpsdesign löste Infranords utmanande förfrågan med kort varsel och med rätt resurs/konsult. Inköpsdesign fick en fråga från Infranord om vi med kort varsel kunde tillhandahålla en senior konsult för genomförande av en komplex teknikupphandling med tuff tidplan och tight budget. Om tidplanen inte hölls skulle det få konsekvenser för Infranords hela spårbundna fordonspark, vilket i värsta fall skulle innebära en helt stillastående trafik vid ett specifikt datum. Efter ett par dagar fanns Inköpsdesigns konsult på plats. Upphandlingen genomfördes på deltid och pågick totalt under tre kalendermånader. Inköpsdesigns arbetsmodell användes för genomförandet. Resultatet blev att såväl materielleveranser som installationer gjordes inom ramen för utsatt tidsram och till en kostnad som underskred budget. Efter utfört uppdrag fick Inköpsdesigns konsult nya uppdrag från Infranord. Alla uppdragen kräver en erfaren och kompetent konsult med förmåga att snabbt sätta sig in i ett företags verksamhet och målsättningar. Utöver att bidra till struktur i inköpsverksamheten levererade konsulten också påtagliga kostnadsbesparingar för företaget.

  Micael Palmqvist, inköpschef Infranord
 • I samband med att besiktningsmarknaden avreglerades ställdes Bilprovningens inköpsfunktion inför nya, stora utmaningar. Man skulle gå från att ha agerat på en monopol marknad styrd av LoU till att anpassa inköpsfunktion efter de nya marknadsförutsättningarna. Bilprovningen valde att ta hjälp av Inköpsdesign som initialt bistod med både styrning av inköpsfunktionen och löpande inköpsarbete. Bilprovningens samarbete med Inköpsdesign fortlöpte under sex år där fokus de senaste åren har varit på löpande inköpsarbete avseende både taktiska och operativa inköp. Inköpsdesigns gedigna kunskap om hela inköpsprocessen har varit mycket värdefull för Bilprovningen.

  Ghita Bergdahl, CFO AB Svensk Bilprovning
 • Vi hade tidigare svårt att få en tillräckligt snabb, aktuell och kategoriserad översikt av våra inköp. Detta innebar bl.a. att vi fick lägga värdefull tid och resurser på administrativa frågor eller utgå från uppskattningar som inte alltid tillvaratog potentialen i vår samlade inköpsstyrka. Då resurserna är begränsade hann vi inte med allt som vi egentligen ville genomföra säger Mats Oja, inköpschef på Sveaskog.

  Inköpsdesigns Spendanalys ger nu Sveaskog löpande den information de behöver för att sätta in inköpsresurser där de som bäst behövs och ger mest effekt. Detta stärker inköpsorganisationen som nu jobbar mer effektivt och kan följa upp sina insatser i Spendanalysen. Sveaskog får anpassade rapporter tillsammans med möjligheten att kunna göra egna djupare analyser vid behov. Vi sökte ett enkelt men effektivt verktyg för att kunna göra våra analyser och vår bedömning är att Inköpsdesign Spendanalys är fullt tillräckligt för våra behov, säger Mats Oja.

  Utvecklingen går mot mer Business Intelligence och bättre visualisering. I det senaste från Microsoft, Power BI, kan du online dela information och skapa tydliga rapporter. Inköpsdesign levererar sina Spendanalyser via SharePoint vilket göra att våra kunder snabbt kan ta del av förändringar i rapportverktygen.

  Sveaskog har använt sig av Spendanalys i 5 år och har kunnat tillgodogöra sig både besparingar och effektiviseringar under den tiden. Spendanalys är också en del i en utarbetad process tillsammans med Inköpsdesigns konsulter för att sänka kostnader hos företag och organisationer i Sverige.

  Mats Oja, Inköpschef Sveaskog
 • Vårt behov var att utbilda hela vår inköpsgrupp och se till att alla ‘talar samma språk’ och har en god förståelse för affärsmannaskap och vilka verktyg och metoder som inköpare använder. Inköpsdesign gjorde en skräddarsydd lösning för oss där vi under tre dagar fick lära oss grunderna i inköp och därefter hur vi ska arbeta med kategoristyrning utifrån våra behov samt på den tredje dagen en workshop där vi använde kunskaperna från dag 1 & 2 till att arbeta med ett skarpt uppdrag för vår egen organisation. Resultatet är att vi nu har en gemensam plattform att arbeta ifrån. Hela avdelningen känner till begrepp och tillvägagångssätt, och vi har fått en mycket nyttig övning i arbetet med vårt egna uppdrag där vi kan relatera till begrepp som är välkända för hela inköpsgruppen.
  Vi kan varmt rekommendera utbildning från Inköpsdesign som med stort engagemang och kunskap bidrar till att skapa en lärande atmosfär.

  Jacob Hafström, Inköpschef Polykemi AB
 • Vi ville rekrytera en operativ inköpare på konsultbasis då vi behövde täcka ett behov med kort varsel. Valet föll på Inköpsdesign som bara jobbar med inköpsrelaterade tjänster och tidigare hjälpt oss med strukturella avtalsfrågor. På bara några veckor hittade Inköpsdesign helt rätt konsult som kunde sätta igång med uppgifterna från dag 1. Det var viktigt att konsulten hade rätt bakgrund och erfarenhet, men framförallt rätt attityd. Som ett kvitto på att rekryteringen verkligen fungerade jobbar nu konsulten som en av våra anställda.

  Manne Kesti, Inköpschef Marine Jet Power
 • För att få en samlad bild av organisationens alla inköp har vi använt oss av Inköpsdesigns verktyg för Spendanalys (Spend Manager). Genom verktyget kan vi lätt se av vem och hur mycket vi köper, men också per region eller avdelning. För de 14 verksamhetsår vi använt oss av verktyget har vi kunnat följa vårt interna arbete kring ett antal kategorier. Via tjänsten med årliga uppdateringar av Spend Manager och möjligheten att få ett Business Intelligence perspektiv har vi fullt tillgodosett vårt behov av analys.

  Jan Ekroth Inköpschef (CPO)

Rådgör med en expert

Kontakta oss för en timmes gratis rådgivning. Vi tar en diskussion om dina utmaningar och behov oavsett om detta avser utbildningsbehov, rekrytering, metodstöd eller resursstöd.

Bli kontaktad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs våra senaste nyhetsbrev »

Vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR. Läs mer här »

Ring oss gärna på 070-612 46 29