InköpsHandboken

Inköpshandboken skapar den tydlighet och styrning i hela organisationen som är en förutsättning för en effektiv inköpsverksamhet. Den ger svar på alla frågor som har med inköp att göra.

Inköpsdesign har tagit fram en ”Referenshandbok Inköp” med struktur och grundinnehåll som lätt kan anpassas och kompletteras med företagsspecifik information.

Inköpshandboken bygger på ett pedagogiskt nytänkande. Den görs åtkomlig via företagets intranät. Alla i företaget kan snabbt hitta den information de för tillfället behöver. Ingen kan hävda att det saknas information om hur man ska göra. Ett första nödvändigt steg för att stävja kostsamma ”vilda inköp”.

Ett grundtänk i Inköpshandboken är att informationen är målgruppsanpassad och enkel att hitta.

Så här kan startsidan se ut:

inkopshandboken

Arbetet med att ta fram en företagsanpassad Inköpshandbok bedrivs i projektform med konsultstöd. Utgångspunkt för arbetet är Inköpsdesigns ”Referenshandbok Inköp” och företagets befintliga beskrivningar av processer, rutiner, exempel, mallar etc.

Inköpshandboken – när den finns på plats

  • Skapar ordning och reda
  • Förenklar och rationaliserar inköps-/beställningsarbetet
  • Ger mer tid till strategiskt inköpsarbete
  • Skapar standard inom företaget – man känner igen sig
  • Tydliggör roller och ansvar
  • Förenklar introduktion till nyanställda
  • Bidrar till att profilera Inköpsenheten
  • Skapar tydlighet mot leverantörsmarknaden
  • Tar vara på “best practice” inom företaget – mallar och exempel
  • Bidrar till löpande styrning av hela inköpsverksamheten

Rådgör med en expert

Kontakta oss för en timmes gratis rådgivning. Vi tar en diskussion om dina utmaningar och behov oavsett om detta avser utbildningsbehov, rekrytering, metodstöd eller resursstöd.

Bli kontaktad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs våra senaste nyhetsbrev »

Vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR. Läs mer här »

Ring oss gärna på 070-612 46 29