Kategoristyrning

KATEGORISTYRNING

Ett helhetsgrepp om era inköpsområden

Kategoristyrning ger kostnadsbesparingar i flera steg. Er inköpssituation analyseras och rätt mix av leverantörer för varje kategori av inköp tas fram. Gemensamma inköpsrutiner skapas och vi tränar er personal att driva arbetet vidare. Vi ger råd och vägledning för väl fungerande ansvarsfördelning, samarbete och kontrollfunktioner.

Kategoristyrning handlar inte om att klumpa ihop leverantörer och hitta de billigaste priserna; det är en metod för strategiskt inköp där hela er organisation trimmas till effektivitet.

 

“Det heter Kategoristyrning för att arbetet utgår ifrån en kategorisering av inköpen. Men det är ju bara början. Målet är att kunden ska vara rustad att själv åstadkomma ständiga förbättringar.”ROLF PERSSON, INKÖPSEXPERT

 

Hur går vi till väga? Inköpsdesigns Strategiska hjul är en beprövad och robust metod i sju steg som lämpar sig väl för kategoristyrning. Till stöd för varje aktivitet i hjulet har vi checklistor, handfasta råd och stödverktyg. Den cirkulära formen ska visa att arbetet pågår löpande.

Arbetet tar sin utgångspunkt i hur ni hanterar inköpen dagsläget (inköpsvärden, antal leverantörer, leverantörsmarknadens tillstånd etc.). Därefter arbetar vi vidare steg för steg till dess implementeringen är klar och mätning/uppföljning kommit igång. Ni är då redo att själva åstadkomma kontinuerliga förbättringar i inköpsarbetet.

 

Mer om tjänsten och kostnadsfri rådgivning?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs våra senaste nyhetsbrev »

Vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR. Läs mer här »

Ring oss gärna på 070-612 46 29