Utbildning

Utbildning

Bli bättre på inköp inom företaget

Inköp har i dag en viktig strategisk roll i företagen. Den bidrar starkt till företagets lönsamhet och konkurrenskraft. Grunden för en effektiv inköpsfunktion är att inköparna i företaget är professionella i sitt arbete. Professionalismen skapas genom kompetensutveckling/utbildning och genom erfarenheter av praktiskt arbete.

Inköpsdesign har genom åren bedrivit kompetensutveckling enligt principen ”learning by doing” med utgångspunkt från de olika inköpsverktyg vi tillhandahåller. Detta har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att överföra kompetens – som dessutom består.

Vi erbjuder utbildningar hos kund där vi anpassar inriktningen efter det specifika behov som kunden behöver.

Inköpsdesigns lärare har lång erfarenhet från att utbilda människor i ledande befattningar inom inköp och supply chain management. Vi arbetar i alla branscher och på alla nivåer, och vi kan bidra med erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet, stora och små organisationer, lokalt och internationellt.

I vårt basutbud har vi följande utbildningar

Grundutbildning BAS 2 dagar

I vår bas-utbildning för inköpare får du lära dig de grundläggande kunskaper som är nödvändiga inom inköp. Under utbildningen får du bland annat kunskaper i inköpsteknik, metoder och verktyg, affärsjuridik, logistik, inköpsekonomi och inte minst förhandlingsteknik. Vi varvar teori och praktik med målet att du skall kunna använda dina nya kunskaper omedelbart efter utbildningen.

Kategoristyrning 2 dagar

Kategoristyrning är en metod att gruppera olika typer av inköp i syfte att arbeta fram inköpsstrategier för respektive grupp. De flesta inser att man inte kan ha samma strategi för att köpa kontorsvaror som för tunga investeringar, och på denna utbildning så lär vi oss tekniken och metoderna för att lyckas bäst inom varje gruppering.

Vi varvar teori och praktiska övningar för att få en förståelse för hur man bäst använder kategoristyrning i praktiken och därefter i sin egen verksamhet.

Inköpsutbildning för Säljare 1 halvdag

Vi erbjuder ett seminarium anpassat för ett företags säljkår med inriktning på att få en inblick i och en bättre förståelse för hur en professionell inköpare arbetar och tänker. Vi vågar påstå att en duktig säljare är den som tänker som en inköpare och förstår vilka mekanismer som driver en inköpsverksamhet och vilka faktorer som behövs för att inköparen skall acceptera en affär.

Utöver vårt basutbud så håller vi kurser inom förhandlingsteknik, projektinköp, mjukvaruupphandling, tjänsteupphandling mm.

Om Inköpsdesign

Vår affärsidé

Inköpsdesigns affärsidé är att leverera slagkraftiga verktyg, metoder, kompetensutveckling och resurser som effektiviserar inköp och ökar lönsamheten i företag av alla storlekar och branscher.

Våra tjänster

Våra verktyg och metoder har vidareutvecklats under åren dels tillsammans med våra kunder dels genom egen kompetensutveckling.

Vår personal

Vi har allt från inköpsassistenter till seniora inköpsexperter och alla har de en sak gemensamt, ett brinnande intresse för inköp i alla dess former. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö

Våra kunder

Våra kunder representerar olika branscher och storlekar. Gemensamt är att de har haft en insikt om vikten av inköps påverkan på företagets resultat och konkurrenskraft och haft beslutskraft för genomförande.

 

Mer om tjänsten och kostnadsfri rådgivning?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs våra senaste nyhetsbrev »

Vi behandlar dina uppgifter enligt PUL. Läs mer här »

Ring oss gärna på 070-612 46 29