Vi visualiserar med Spendanalys BI

Få företag har grepp om hur de spenderar sina pengar på inköp av varor och tjänster från externa leverantörer trots att denna kostnadspost i genomsnitt utgör mer än 60 % av företagets totala kostnader. Vår erfarenhet visar att denna kostnad kan sänkas med mellan 4-12 %.

Första steget är att göra en spendanalys. En spendanalys är en genomlysning av företagets alla inköp som sammanställs i en Köpbild.

kopbild
I Köpbilden ser man för aktuell Kategori hur mycket man köpt för baserat på en period, t.ex. ett år, samt antalet leverantörer och fakturor.

Spendanalysen ger svar på frågor som:

  • Hur mycket köpte vi för förra året och från vem?
  • Med vilka leverantörer har vi avtal?
  • Hur stor trohet har vi mot ingångna avtal?
  • Vilka av kategorierna har störst potential för effektivisering?
  • Vilka är våra strategiska och mest värdefulla leverantörer?
  • Hur går vi vidare?

Spendanalysen tar ett helhetsgrepp på företagets alla externa kostnader/inköp. Den visar vilka besparingspotentialer som går att hitta. Den utgör grund för inköpssamordning och prioritering av effektiviseringsåtgärder.

Genom att använda Inköpsdesigns metoder och verktyg får man en opartisk, snabb och effektiv bedömning av den egna organisationens effektivitet och kunnande.

strategiskt-inkop

Verktyget vi använder är vår egna Spendmanager® som vi använt framgångsrikt under många år.

ska%cc%88rmavbild-2016-09-09-kl-09-20-09

Spendanalys BI består av en mängd färdiga rapporter som du kan dela med dina kollegor. Den nya versionen kan även användas på alla dina mobila enheter. Gå till vår Kundportal och ta del av vår demo.

Rådgör med en expert

Kontakta oss för en timmes gratis rådgivning. Vi tar en diskussion om dina utmaningar och behov oavsett om detta avser utbildningsbehov, rekrytering, metodstöd eller resursstöd.

Bli kontaktad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs våra senaste nyhetsbrev »

Vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR. Läs mer här »

Ring oss gärna på 070-612 46 29