Lediga Jobb Inköpare

17 augusti 2018

Rekryteringsresurs

Stockholm
17 augusti 2018

Rekrytering Inköpschef

Köping
Stockholm
Stockholm
Stockholm

Spontanansökan

Intresserad av att bli en av våra konsulter?

Vi behöver fler inköpskonsulter för uppdrag inom privat och offentlig sektor. Det gäller såväl seniora som juniora inköpare. Vi bearbetar marknaden och matchar uppdrag vs konsult! Du tar ställning till om det är intressant! I uppdraget får du tillgång till Inköpsdesigns verktygslåda och ett intressant nätverk!

Vad gör en inköpare?

Inköparens arbetsuppgifter beskrivs i namnet. De köper in saker till företaget. Det kan handla om produkter, material, råvaror eller tjänster av olika slag. Inköpare kan arbeta på olika sätt. Ibland är de med och analyserar vilka behov som finns redan från start. I andra fall kanske de tillhör en del av en leveranskedja, eller en del av en inköpsavdelning. Exakt vilka arbetsuppgifter och vilken roll som en inköpare har hos ett företag beror helt på företaget och verksamheten. Det är även skillnad mellan den privata sektorn och den offentliga sektorn, där kommuner och myndigheter ingår. Hos den offentliga sektorn kallas inköparen för upphandlaren och de har tydliga regler och processer som de måste förhålla sig till när de ska utföra sitt jobb.

Inköparen kan ansvara för allt som har med inköpet att göra, från att analysera behovet till att kontakta leverantörer, förhandla och skriva avtal. Arbetat kräver god planering. Om du letar efter lediga jobb inom inköp finns det alltid ett stort behov, både inom den privata sektorn och inom den offentliga. En duktig inköpare är ovärderlig, inte bara eftersom de kan bygga upp ett stort nätverk med kontakter utan även för att deras jobb direkt påverkar stora delar av verksamheten. Som inköpare bör man ha en god analytisk förmåga och även ha mycket kunskap om avtalsrätten, köprätten och den specifika branschen man är verksam inom.

Lediga jobb som inköpsassistent

En inköpsassistent hjälper inköparen på olika sätt. Det kan till exempel vara inköpsassistents uppgift att begära in offerter från olika leverantörer, sköta den dagliga kontakten med leverantörerna och på olika sätt hjälpa inköparen. Om den vanliga inköparen har semester eller av någon annan anledning inte är på plats är det oftast inköpsassistenten som ska säkerställa att flödet inte stannar upp och att deadlines hålls. Många gånger är ett jobb som inköpsassistent ett bra sätt att få in en fot på ett företag.

Lediga jobb som inköpschef

Om inköparen sköter den dagliga verksamheten är det oftast inköpschefen som ansvarar för det långsiktiga, strategiska arbetet. Det kan till exempel handla om att ta fram policys, hitta och analysera viktiga leverantörer och på olika sätt ta beslut som påverkar verksamheten i det långa loppet. Som inköpschef behöver du oftast mycket god analytisk förmåga. Både inköpsassistent, inköpare och inköpschef kan ha snarlika arbetsuppgifter beroende på vad det är för företag. Hos ett mindre företag kanske inköparen och inköpschefen är samma person. Hos stora företag och organisatorisk brukar man skilja mellan den operativa inköparen och den strategiska inköparen. Det är inte ovanligt att inköpschefen rekryteras internt men i vissa fall måste tjänsten annonserat ut, något som bland annat gäller inom den offentliga sektorn. Det är även möjligt att jobba som inköpskonsult. Det finns konsultföretag som erbjuder tjänster som innefattar uthyrning av inköpschef, inköpsspecialist, inköpsassistent och andra typer av inköpsrelaterade befattningar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs våra senaste nyhetsbrev »

Vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR. Läs mer här »

Ring oss gärna på 070-612 46 29