Situationsanpassad Inköpsfunktion

22 mars 2016

Bemanning som alltid svarar mot dina behov

iStock_000011888189_Medium

Alla företag är dynamiska. Så varför ha en statisk inköpsfunktion? Genom Situationsanpassad Inköpsfunktion får du en inköpsenhet som alltid är förankrad i ditt företags behov. Du ökar lönsamheten när inköpsfunktionen snabbt anpassar sig så snart verkligheten förändras.

Grunden i vårt koncept är att din inköpsfunktion har en slimmad grundbemanning (cirka 80 %).  Du slipper den kostsamma överkapacitet som är så vanlig i många företag. När trycket på inköpsenheten ökar hyr du in nya medarbetare som Inköpsdesign tillhandahåller efter en omsorgsfull urvalsprocess.

Du hyr en eller flera konsulter som har:

✓ Skräddarsydd profil

✓ Spetskompetens inom sitt område

✓ Gedigen och dokumenterad bakgrund

✓ Stort driv och vilja att förstärka din inköpsenhet

Inköpschef, inköpsspecialist eller inköpsassistent?

Med Situationsanpassad Inköpsfunktion ger vi dig rätt medarbetare oavsett hur du vill förstärka din inköpsenhet. Vi kan även hjälpa dig på analysstadiet och ringa in vilket kompetenstillskott du behöver.

Flexibel bemanning:

✓. Heltid, 2 ­- 3 dagar i veckan eller några dagar i månaden?

✓ Bara förstärkning så länge du har behov

Funktion Arbetsuppgifter/Profil Riktpris
Inköpschef Ledning av inköpsfunktionmed resultat- och personalansvar 1100 – 1500
Förändringsledare Inköp Driver förändrings-/effektiviserings-projekt inom inköp avs. nya arbetssätt, organisation etc. 1000 – 1400
Inköpsspecialist Senior inköpare med specialist-kompetens inom ett eller flera fackområden 900 – 1200
Kategoriansvarig/
Strategisk inköpare
Senior inköpare med ansvar för en eller flera inköpskategorier 800 – 1000
Operativ inköpare Inköpare som självständig driver och genomför inköp av operativ karaktär 600
Inköpsassistent Utför enklare inköp och avrop på befintliga ramavtal och/eller hanterar administration inom inköpsenheten 450

« Tillbaka

Rådgör med en expert

Kontakta oss för en timmes gratis rådgivning. Vi tar en diskussion om dina utmaningar och behov oavsett om detta avser utbildningsbehov, rekrytering, metodstöd eller resursstöd.

Bli kontaktad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs våra senaste nyhetsbrev »

Vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR. Läs mer här »

Ring oss gärna på 070-612 46 29