Upphandlare Stockholm

Upphandlare Stockholm

En upphandlare och inköpare har en viktig roll i alla verksamheter, oavsett sektor.

En upphandlare köper varor och tjänster, antingen åt ett företag eller åt en offentlig organisation. För att kunna göra detta på ett bra sätt behöver upphandlaren ha goda kunskaper inom flera områden. Vanligtvis arbetar en upphandlare inom den offentliga sektorn, till skillnad från en inköpare som i princip utför samma arbetsuppgifter men för den privata sektorn.

Bägge titlar kan dock förekomma i bägge sektorer. En upphandlare i Stockholm arbetar oftast på snarlikt sätt jämfört med en upphandlare i en mindre kommun.

Vad gör en upphandlare?

Som upphandlare finns det många saker att tänka på, speciellt om man ska köpa varor och tjänster inom den offentliga sektorn. Det innebär att upphandlaren köper in varor och tjänster åt kommunen, staten eller någon annan offentlig del av regeringen. Dessa upphandlingar styrs av LOU, lagen om offentlig upphandling. Syftet med denna lag är att få upphandlingar att bli så rättvisa som möjligt, med fokus på objektivitet.

Om ett inköp kommer att kosta mer än en halv miljon måste inköparen följa en viss process. Det handlar till exempel om att inköpsbehovet måste annonserat ut i god tid så att olika företag får möjlighet att lämna in anbud. Det ska även finnas ett förfrågningsunderlag som anger vilka krav inköpet ställer på företaget och hur dessa krav ska utvärderas. Därefter måste inköparen välja ett anbud strikt baserat på utvärderingsmetoden. Om ett annat företag inte gillar utfallet kan de vända sig till förvaltningsrätten i det specifika länet för få hanteringen undersökt och i vissa fall omprövad.

När det kommer till upphandlingar kan lagen och processen förändras med tiden. Ett exempel på en förändring handlar om prövningen av leverantörer. Genom att utföra en prövning kan upphandlaren säkerställa att en leverantör lyckas hålla en viss kvalitet. Om prövningen misslyckas kan leverantören uteslutas ur upphandlingen. Detta gör det möjligt att skydda sig mot onormalt låga anbud där risken är hög att kvaliteten blir lidande.

Upphandlare utbildningar och kurser

Om du vill jobba som upphandlare i Stockholm, Göteborg eller någon annan stad runt om i landet behöver du genomgå en utbildning. Det finns flera typer av utbildningar att välja mellan, från enstaka kurser som handlar som specifika delar av jobbet, till veckolånga kurser och även yrkeshögskoleutbildningar. Personer som redan har arbetat som en inköpare tidigare, exempelvis för ett privat företag, behöver oftast bara en kortare utbildning för att lära sig viktiga skillnader. Det finns dock flera kurser och utbildningar som passar för både inköpare och upphandlare i Stockholm och andra storstäder. En kurs inom kategoristyrning och spendanalys kan vara till god hjälp för inköpare och upphandlare som vill lära sig arbeta på ett mer effektivt sätt. I en sådan kurs går man igenom vad dessa två begrepp är för något och hur de används i den dagliga verksamheten.

En upphandlare och inköpare har en viktig roll i alla verksamheter, oavsett sektor. Det är en roll med mycket ansvar och vars agerande kan ha stor påverkan på företaget/myndigheten. Om du arbetar, eller kommer att arbeta, som upphandlare är det alltid bra att bättra på och utveckla din kunskap och din förmåga, både för din egen skull och för din arbetsgivare.

Rådgör med en expert

Kontakta oss för en timmes gratis rådgivning. Vi tar en diskussion om dina utmaningar och behov oavsett om detta avser utbildningsbehov, rekrytering, metodstöd eller resursstöd.

Bli kontaktad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs våra senaste nyhetsbrev »

Vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR. Läs mer här »

Ring oss gärna på 070-612 46 29