Avtalsmallar

Ändamålsenliga och beprövade avtalsmallar – grunden för lönsamma affärer

Mallar för inköpsavtal

Vi tillhandahåller ett antal olika typer av avtalsmallar/-koncept som lätt kan anpassas för ditt specifika behov. De finns såväl på svenska som på engelska.
Det kan vara allt från produkt-/tjänstespecifika avtal till heltäckandeoutsourcingavtal.
Samtliga mallar är framtagna i nära samarbete med våra sakkunniga experter för att säkerställa kvalitén.
Med utgångspunkt från våra avtalskoncept kan vi även skräddarsy och färdigställa kompletta avtal om vi får den detaljerade information som behövs.

Leverantörsbedömning – Mall

Innan val av leverantör görs är det viktigt att ha tillräcklig och relevant information om företaget. Med hjälp av vår mall för leverantörsbedömning får du på ett strukturerat sätt en bra helhetsbild av företaget.
Antingen gör du en egen leverantörsbedömning eller så låter du leverantören fylla i en Egendeklaration. Båda innehåller frågor som täcker alla områden som du som köpare finner väsentliga t ex. företagsinfo, miljö, kvalitetsstyrning, arbetsmiljö etc. Kopplat till bedömningen finns också en Leverantörsvärdering.

Leverantörsvärdering – Mall

Efter det att en leverantör har valts och börjat leverera är det viktigt att kontinuerligt värdera leverantörens prestationer. Leverantörsvärderingen utgör nödvändig information för förbättringar och vid kommande inköp. Vår generella mall för leverantörsvärdering kan lätt kundanpassas.

Offertutvärderingsverktyg – Mall

Utvärdering av offerter/anbud är en viktig uppgift men kan vara tung och arbetskrävande. Med vårt verktyg/mall går utvärderingsarbetet snabbare att utföra och man får samtidigt en strukturerad dokumentation av hela utvärderingsprocessen. Vi tillhandahåller såväl en enkel utvärderingsmall “light” som ett mer sofistikerat verktyg för komplexa utvärderingar

Rådgör med en expert

Kontakta oss för en timmes gratis rådgivning. Vi tar en diskussion om dina utmaningar och behov oavsett om detta avser utbildningsbehov, rekrytering, metodstöd eller resursstöd.

Bli kontaktad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs våra senaste nyhetsbrev »

Vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR. Läs mer här »

Ring oss gärna på 070-612 46 29