Inköpsdiagnos

Inköpsdiagnos

Få koll på nuläget och starta förändringsarbetet

För att hitta rätt väg till ett effektivare inköpsarbete måste ni veta var ni står idag. Med Inköpsdiagnos får ni en systematisk genomgång av inköpsarbetets alla byggstenar. Tillsammans upptäcker vi era styrkor och svagheter, samt möjliga förbättringsområden och kostnadsbesparingar.

Med diagnosen i ryggen är ni rustade för förändringar och har en bra grund för resultatuppföljning. Inköpsdiagnosen levereras i en rapport och handlingsplan, med konkreta åtgärder i prioriteringsordning.

“Diagnosen baseras på intervjuer med berörda personer i verksamheten, vilket skapar engagemang och ett smidigare förändringsarbete.”

ROLF PERSSON, INKÖPSEXPERT

Exempel på områden där vi kan ge er råd och stöd utifrån Inköpsdiagnosen

  • Förändringar i personalstyrkan eller organisationen
  • Förändringar i inköpssystem eller andra hjälpsystem
  • Förbättringar i internkommunikation och dokumentation
  • Utvärderingar och förändringar i leverantörsportföljen
  • Utbildningsinsatser

Inköpsdiagnosen kan också kombineras med våra andra analystjänster för en djupare förståelse av inköpssituationen. Se Spendanalys och Kategoristyrning.

Har ert företag alla delar på plats för att bygga en professionell inköpsorganisation? Inköpsdiagnosen utgår ifrån vår väl beprövade modell för effektivt inköpsarbete som vi valt att kalla Husmodellen.

 

Mer om tjänsten och kostnadsfri rådgivning?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs våra senaste nyhetsbrev »

Vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR. Läs mer här »

Ring oss gärna på 070-612 46 29