ProjektInköp

Projektinköp- en strukturerad metod som tillämpas vid inköp i projekt. Tydliggör ingående aktiviteter, beslut, hjälpmedel och output per delprocess för att säkerställa bästa resultat.

Projektinköp avser inköp som ingår i genomförandet av ett specifikt projekt. PIP är integrerad i övergripande projektstyrning eller processer som t ex Investeringsprojekt eller Produktionsprocess.

Med Projektinköpsprocessen, som drivs tvärfunktionellt, tas ett helhetsgrepp på projektets alla inköpsaktiviteter för att uppnå lägsta totalkostnad för aktuellt projekt och hela företaget. Syftet är att svara på frågor om vad, hur och av vem, så att inköpsarbetet kan utföras effektivt och bidra till ett kvalitetssäkrat och snabbt resultat genom bl. a optimala leverantörsval.
Som stöd för processen finns definierade aktiviteter, beslutspunkter samt hjälpmedel i form av styrande och stödjande dokument, och i varje fas finns tydliga ”outputs” som ska uppnås.

pip

Mer om tjänsten och kostnadsfri rådgivning?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs våra senaste nyhetsbrev »

Vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR. Läs mer här »

Ring oss gärna på 070-612 46 29