Spendanalys

SPENDANALYS

Upptäck vägarna till sänkta kostnader

 

Då du tecknar avtal med oss om konsulthjälp så ingår en Spendanalys! Kontakta oss för mer info!

 

Inköp från externa leverantörer utgör ofta huvuddelen av företagets totala kostnader. Trots det saknas ofta en strategi för att ta kontroll över denna betydande kostnadspost. Med rätt redskap kan ni uppnå en besparing på 4-12 % för de externa inköpen. Spendanalysen ger en Köpbild – er karta till sänkta kostnader.

Utifrån Köpbilden kan ni sedan (själva eller med vår hjälp) sätta in åtgärder och rutiner för att kontrollera kostnaderna, minska slöseriet och få en effektivare styrning av inköpen.

Exempel på åtgärder som görs med stöd av Köpbilden:

  • Samla inköpen till färre leverantörer så att mer fördelaktiga avtal kan förhandlas fram
  • Upptäcka skillnader i inköpsrutiner mellan olika avdelningar, regioner eller affärsområden
  • Utvärdera lönsamheten i att byta till automatiserade fakturalösningar
  • Upptäcka ad hoc-inköp som gör att fördelaktiga villkor med avtalsparter inte utnyttjas
  • Minska det totala antalet fakturor vilket sparar direkta fakturakostnader och arbetstid för administration och redovisning
  • Visa på svagheter och feltänk i budgetarbetet

“Direkt när jag ser en Köpbild går analytikern i mig igång. Bakom siffrorna ser jag rutiner och strategier som behöver ändras, eller som kanske saknas helt”

 ULF MALMQUIST, INKÖPSEXPERT

 

Köpbilden levereras i en pivottabell som enkelt körs i Excel. Vi sköter alla bakomliggande funktioner och inmatning av data från ert affärssystem. Ni får ut tydliga rapporter så att ni kan fatta korrekta affärsbeslut.

För en kontinuerligt uppdaterad Köpbild finns även möjlighet att skapa en integration mot ert affärssystem.

 

 

Mer om tjänsten och kostnadsfri rådgivning?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs våra senaste nyhetsbrev »

Vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR. Läs mer här »

Ring oss gärna på 070-612 46 29