Utbildning

Utbildning

Vi överför kunskap och kompetens som är praktiskt tillämpbar i ditt arbete.

Inköp har i dag en viktig strategisk roll i företagen. Den bidrar starkt till företagets lönsamhet och konkurrenskraft. Grunden för en effektiv inköpsfunktion är att inköparna i företaget är professionella i sitt arbete. Professionalismen skapas genom kompetensutveckling/utbildning och genom erfarenheter av praktiskt arbete.

Inköpsdesign bedriver kompetensutveckling enligt principen ”learning by doing” med utgångspunkt från de olika inköpsverktyg vi tillhandahåller. Detta har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att överföra kompetens – som dessutom består.

Vi genomför kategoristyrningsutbildning hos kund där vi tar dig från ”lärande till görandet” efter specifika behov som kunden efterfrågar.

Inköpsdesigns lärare har lång erfarenhet från att utbilda människor inom inköp och supply chain management såväl inom Yrkeshögskolor och på ledande befattningar.

Kategoristyrning och Spendanalys 2 dagar

Detta är en kurs för dig som vill fördjupa dig i arbetet kring Kategoristyrning och Spendanalys. Vi lär ut en beprövad metod i sju steg för Kategoritstyrning, du får med dig checklistor, tidplaner och verktyg för att själv genomföra ett arbete i en kategori.

För att ni skall kunna arbeta med inköpskategorier krävs att man har ett bra underlag, t.ex. en Spendanalys. I kursen får du lära dig grunderna för hur du gör en Spendanalys i Excel utifrån ett utdrag från leverantörsreskontra. Du lär dig att skapa en bild över en organisations köp och i respektive kategori se hur mycket man köpt, av hur många leverantörer och hur många fakturor detta genererat. Först då kan du med säkerhet avgöra vilka kategorier som det finns störst potential att jobba med i din organisation.

Kategoritstyrning

  • Vad innebär Kategoritstyrning?
  • Hur ser grundmodellen ut?
  • Varför Kategoritstyrning?
  • Vem och vilka förutsättningar?

Spendanalys

  • Processen
  • Köpbilden
  • Datakvalitet
  • Analys och åtgärder

Se vidare  http://www.nsca.se/

Inköpsutbildning för Säljare 1 halvdag

Vi erbjuder ett seminarium anpassat för ett företags säljkår med inriktning på att få en inblick i och en bättre förståelse för hur en professionell inköpare arbetar och tänker. Vi vågar påstå att en duktig säljare är den som tänker som en inköpare och förstår vilka mekanismer som driver en inköpsverksamhet och vilka faktorer som behövs för att inköparen skall acceptera en affär.

Utöver vårt basutbud så håller vi kurser inom förhandlingsteknik, projektinköp, mjukvaruupphandling, tjänsteupphandling mm.

 

 

Mer om tjänsten och kostnadsfri rådgivning?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs våra senaste nyhetsbrev »

Vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR. Läs mer här »

Ring oss gärna på 070-612 46 29