Våra Tjänster

Inköpsdiagnostik

För att uppnå sin fulla potential behöver företaget analysera sin nuvarande situation. Genom att systematiskt arbeta igenom data kan vi identifiera nya möjligheter som effektiviserar ert inköpsarbete. Vi analyserar byggstenarna av verksamheten och presenterar information som kommer hjälpa er att ta inköpsarbetet till en ny nivå.

Kategoristyrning

För att öka lönsamheten krävs arbete som fokuserar på den unika organisationens behov och förutsättningar. Vi vet hur företag i respektive bransch fungerar och har utvecklat en kategoristyrning som garanterat ökar er kostnadseffektivitet. Genom att analysera situationen och kategorisera inköpen kan vi sänka kostnaderna för er som företag och öka produktiviteten i inköpsarbetet.

Spendanalys

Inköp från externa leverantörer utgör ofta en stor procent av företagets totala utgifter. Trots det saknas ofta en uppdaterad strategi för att ta kontroll över dessa kostnader. Därför har vi på Inköpsdesign arbetat med en Spendanalys som hjälper dig ta kontroll över utgifterna. Med vår Spendanalys kommer er organisation kunna ta första steget mot en mer kostnadseffektiv inköpsvardag.

Tjänst Icon

Utbildning

Inköp har i dag en viktig strategisk roll i företagen. Den bidrar starkt till företagets lönsamhet och konkurrenskraft. Grunden för en effektiv inköpsfunktion är att inköparna i företaget är professionella i sitt arbete. Professionalismen skapas genom kompetensutveckling/utbildning och genom erfarenheter av praktiskt arbete.